[DM] NĐNTSH – chương 15;16

  .. Chương 15: Thế vận hội Olympic. Khi chúng tôi đến, người Đông Thạch rất nhiệt liệt hoang nghênh còn cử ra một vị trưởng lão đón tiếp nồng hậu, chúng tôi được trưởng lão dẫn đi thăm trước các nơi sẽ diễn ra các phần trong ngày Hội, chúng tôi đến cũng được … More [DM] NĐNTSH – chương 15;16

Bình chọn