[DM] NĐNTSH _ Chương 5

. NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT _我的原始生活_ [CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI] Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心] Biên tập: Ryan06 [安] Thể loại: xuyên qua, dị giới, chủng điềm, ấm áp, HE. . . . Chương 5: An Đạt Nghe đại vu nói mà đầu óc tôi trống rỗng, ngơ ngác đứng đó sửng sờ … More [DM] NĐNTSH _ Chương 5

Bình chọn

[DM] NĐNTSH_ chương 4

Đại vu cười đáp: “Mỗi thời không đều có mỗi nguyên tắc của riêng nó, đó là nguyên tắc thời không trước đây của ngươi, không có nghĩa là ở đây cũng giống như vậy, khác với ngươi ở đây chúng ta nếu một người có tình cảm với một người, để biểu đạt nó, họ sẽ thách đấu nhau, nếu người thách đấu thắng được người kia sẽ có quyền đem hắn về nhà làm an đạt của mình, cùng hắn xây dựng gia đình sinh con đẻ cái. Đây mới là nguyên tắc của thời không này.” … More [DM] NĐNTSH_ chương 4

Bình chọn

[DM] NĐNTSH_ chương 2

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT _我的原始生活_ [CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI] Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心] Biên tập: Ryan06 [安] . . . Chương 2:  Tên và thịt Hồi phục lại tinh thần, tôi ngồi trên giường bắt đầu đánh giá lại gian phòng,  một thân cây to làm cột chống đỡ mái nhà, … More [DM] NĐNTSH_ chương 2

Bình chọn

[DM] NĐNNTSH_ Chương 1

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT _我的原始生活_ [CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI] Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心] Biên tập: Ryan06 [安] . .  . Chương 1: Thái Sơn Tôi rõ ràng là thằng khùng nhất trong mọi thằng khùng mà. Nhìn vào đôi mắt đó, một bên tôi nguyền rủa cái đầu trư của mình, … More [DM] NĐNNTSH_ Chương 1

Bình chọn