[DM] NĐNTSH – chương 15;16

  .. Chương 15: Thế vận hội Olympic. Khi chúng tôi đến, người Đông Thạch rất nhiệt liệt hoang nghênh còn cử ra một vị trưởng lão đón tiếp nồng hậu, chúng tôi được trưởng lão dẫn đi thăm trước các nơi sẽ diễn ra các phần trong ngày Hội, chúng tôi đến cũng được … More [DM] NĐNTSH – chương 15;16

Bình chọn

[Cos] Hoa Dung Thiên Hạ

Hoa dung thiên hạ 《 花容天下 》 Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên Thể loại: Giang hồ, ngược luyến tàn tâm, HE Độ dài :  40 chương hoàn chính văn .  Trọng Liên [重莲]  CN : Mạc Tiểu Điểu Photographer: Lâm Lang Hiên – Diện Bao Tư Mã Hậu Kỳ: Mạc Tiểu Điểu – Diện Bao Tư Mã … More [Cos] Hoa Dung Thiên Hạ

Bình chọn

[REVIEW] Phiên ngoại: TIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG

. [REVIEW] Phiên ngoại: TIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG. PHẢI CHĂNG LÀ YÊU CHƯA ĐỦ SÂU? . . . Bài review này ta viết sau khi đọc xong TĐVL, cũng khá lâu rồi! Viết xong mà cất cũng kỳ, nghĩ nghĩ giờ lại lôi ra post! Phần phiên ngoại của truyện đối với ta mà nói … More [REVIEW] Phiên ngoại: TIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG

Bình chọn

[DM] NĐNTSH – chương 13; 14

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT _我的原始生活_ [CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI] Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心] Biên tập: Ryan06 [安] Thể loại: xuyên qua, dị giới, chủng điềm, ấm áp, HE. . . Chương 13: Trên đường. Tưởng tượng so thực tế luôn khác xa nhau, tôi hiện tại thực sự sâu sắc cảm nhận … More [DM] NĐNTSH – chương 13; 14

Bình chọn